carlotti

Vina u rinfuzi

Obično se smatra da su flaširana vina kvalitetnija od rinfuzo vina, no to nije nužno tako.
Kad se dovoljna pažnja posveti svim fazama proizvodnje: uzgoju, preradi i distribuciji, otvoreno vino može biti posluženo na svakome stolu. Osim trenutnog svjetskog trenda u ograničavanju emisija CO2 i u vinogradarstvu, naša vinarija zagovara otvoreno vino iz vjere u njegovu kvalitetu.
Proizvodnja rinfuzo vina je izbor, čime se izbjegavaju troškovi pre-brendiranja, ulažući u čistu kvalitetu. Promjene se naziru i u vinogradarstvu i otvoreno vino kao ‘otvoreni kod’ može pridonijeti različitim aspektima blagostanja u našem susjedstvu.

info@croatia-wines.com